Maximale hygiëne, maximale veiligheid.

De onophoudelijke verspreiding van bacteriën en virussen is haast onverbiddelijk. De gevolgen van het Coronavirus tekenen zich momenteel wereldwijd af. De angst voor infectie veroorzaakt tekorten aan desinfectiemiddelen en mondmaskers, scholen worden gesloten, besmette personen worden in quarantaine geplaatst. De bevolking wil de best mogelijke bescherming tegen de virale dreiging. Met de juiste preventiemaatregelen wordt het risico van infectie tot een minimum beperkt.

Desinfecteren en juist wassen.

Bij het zoeken naar mogelijke besmettingsbronnen vindt men vaak een groot aantal ziekteverwekkers in de was. Om de ziekteverwekkers op een veilig manier te inactiveren, is het van essentieel belang dat de reiniginsprocedures en de wasmachines die daarvoor worden gebruikt, voldoen aan de richtlijnen van het Robert Koch-instituut (RKI) en de aanbevelingen van het Duits Verbond voor Toegepaste Hygiëne (VAH). Gewone huishoudwasmachines voldoen niet aan de hoge eisen van de instellingen. Volgens de richtlijnen van het RKI moeten de voor de respectieve procedure voorgeschreven parameters consequent worden nageleefd bij het desinfecteren van wasgoed, bijvoorbeeld de concentratie van het desinfectiemiddel en het wasmiddel, de vlootverhouding (verhouding wasmiddel en textiel) en de temperatuur tijdens de inwerktijd. Dit is de enige manier om absolute veiligheid te garanderen bij de bestrijding van ziekteverwekkers.

MEDIC beantwoordt aan de richtlijnen van het RKI.

Schneidereit Professional zorgt met zijn oplossingen op maat voor de maximale hygiëneveiligheid van systematische wasprocedures in klinieken, verzorgingsinstellingen en kinderdagverblijven. Met zijn MEDIC-programma’s voldoet het bedrijf aan alle desinfectierichtlijnen van het RKI, met daarnaast ononderbroken wasprogramma’s en de automatische dosering van de was- en desinfectiemiddelen. De desinfectie kan alleen op een betrouwbare manier worden voltooid wanneer de procedures niet door externe factoren kan worden beïnvloed. De details zijn doorslaggevend doorheen het hele wastechnische proces. Van de goede doorspoeling van het spoelvak tijdens de voor- en hoofdwas, die een goede circulatie initieert, tot de hygiënisch relevante spoelcycli, waarbij het water direct in de trommel wordt gespoeld – Schneidereit Professional heeft werkelijk aan alles gedacht. Bovendien zijn alle wasmachines voorzien van een chemicaliënbestendige afdichtring, waardoor er zich onmogelijk restwater kan ophopen.

SMAS® verhoogt de hygiëneveiligheid aanzienlijk.

Schneidereit Professional heeft SMAS®  ontwikkeld, het mopbehandelingssysteem van Schneidereit dat voldoet aan de strenge specificaties van het RKI en de VAH en moppen en doeken op een grondstof- en tijdbesparende manier automatisch opnieuw behandelt. Het proces, dat beschermd is tegen invloeden van buitenaf, garandeert betrouwbare en veilige resultaten dankzij de elektronisch gestuurde membraanpompen. De hoeveelheid water, de dosering van de was- en reinigingschemicaliën en de wastijd worden voor elk afzonderlijk voorwerp vooraf opgenomen en geprogrammeerd. Het reinigen en behandelen van de moppen vormt dus een doorlopend proces. Volautomatische wasprocessen herleiden het aantal “menselijke” fouten tot een minimum en zorgen tegelijk voor een maximale betrouwbaarheid van het proces. De digitale en leesbare procesevaluatie vormt een veilige en belangrijke documentatiebasis voor hygiënebeambten en gezondheidsautoriteiten.

De voordelen van MEDIC in één oogopslag:

• Gegarandeerd aangehouden wastemperatuur en wachttijd

• Naleving van de voorgeschreven chemische concentratie en vlootverhouding

• Ononderbroken wasprogramma’s

• Automatische dosering van de was- en desinfectiemiddelen

• Procesmatige implementatie om kruisbesmetting te voorkomen

• Volledige documentatie en evaluatie van alle desinfectieprocessen


© Schneidereit Professional. Alle rechten voorbehouden..