Goed gedoseerd: Mop­behandelings­systeem SMAS® sluit doserings­fouten uit en optimaliseert personeelskosten

Schneidereit Professional, specialist in commerciële schoonmaak, lost met zijn mopbehandelingssysteem SMAS® een van de grootste uitdagingen voor gebouwdienstverleners op: de juiste dosering van het reinigingsproduct. Als resultaat van een doorlopen behandelingsproces krijgt het personeel werkklare mops in hermetisch gesloten dozen. De tijds- en zodoende personeelskostenintensieve en foutgevoelige, handmatige behandeling valt weg.

Doseersysteem garandeert continu optimale reinigingsresultaten.

De mopbehandeling is normaal gezien een tijdsintensief proces dat uit vele stappen bestaat en bovendien foutgevoelig is: de mop wordt gewassen en vervolgens droog of vochtig opgeslagen.

Het personeel bereidt het reinigingsmateriaal voor en behandelt de mop handmatig voor het dweilen – deze stap wordt talloze keren herhaald tijdens het werk.

Met het mopbehandelingssysteem SMAS® draait Schneidereit Professional het reinigingsproces om, reduceert het tot het essentiële en draagt bij tot de optimalisering van personeelskosten door de hoge tijdsbesparing: de behandelde mops worden in hermetisch gesloten dozen opgeslagen en vervoerd. De reinigingskrachten kunnen de mops onmiddellijk gebruiken. Aangezien ongeveer 70% van de uitrustingstijd wegvalt, stijgt hun prestatie per vierkante meter en zodoende ook de omzet per medewerker. Doordat de gebouwdienstverlener de handmatige dosering uit handen neemt, garandeert hij dat altijd de optimale hoeveelheid van het reinigingsproduct wordt gebruikt. Daarvoor stelt de specialist voor commerciële schoonmaak de hoeveelheid water, de dosering van de was- en reinigingsproducten alsook de waslooptijd individueel in om de behandeling voor de individuele toepassing te optimaliseren. Elektronisch gestuurde membraanpompen in de machine garanderen dat het resultaat altijd overeenkomt met de gedefinieerde mengverhouding. De mop wordt met water, ontsmettingsmiddel of reinigingsmiddel vooraf behandeld en is zonder verdere stappen werkklaar.

Tijdsbesparing en kostendaling.

In plaats van de gebruikte mop te spoelen en te persen wisselt de reinigingskracht deze gewoon voor een verse. De dosering van vochtigheid en reinigingsmiddelen direct in de machine verhoogt het rendement: het verbruik van chemicaliën daalt met 80%, het waterverbruik zelfs met 90%. Aangezien onnodige stap- en uitrustingstijden alsook werkstappen wegvallen, daalt de benodigde tijd met 70%. Bovendien worden menselijke fouten uitgesloten: optisch verbleken van vloerbekledingen door foutief gedoseerde reinigingsmiddelen is verleden tijd – en daardoor zijn kostenintensieve nabewerkingen in de vorm van vloerreinigingen dat ook. De mopbehandeling met een geïntegreerd doseersysteem verhoogt de efficiëntie van het reinigingsproces in meer dan één opzicht en wordt zo een beslissende factor in concurrentie.

Terwijl het personeel van andere bedrijven nog doseert, spoelt en perst, reinigen SMAS®-gebruikers al het volgende gebouw en verhogen ze zo de winst van het bedrijf.

Voordelen van SMAS®:

  • Eenvoudige, comfortabele hantering
  • Verhoging van de bedrijfswinst door optimalisering van de personeelskosten
  • Verhoogde prestatie per vierkante meter per mop
  • Hogere reinigingskwaliteit door optimale voorbehandeling van de mops

© Schneidereit Professional. Alle rechten voorbehouden..