Desinfecteer wasgoed, beperk infecties tot een minimum

Het coronavirus kan ook op schoonmaaktextiel terechtkomen en via contact andere mensen besmetten. Maar thermische of chemothermische desinfectie kan voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Op die manier reduceren de zorginstellingen het risico op besmetting.

Gerichte reiniging en ontsmetting blijken efficiënt om infectieketens te doorbreken. Deze maatregelen zijn echter alleen doeltreffend als het schoonmaaktextiel vakkundig wordt behandeld. Volgens het Robert Koch-instituut wordt het coronavirus meestal door druppelinfecties overgebracht, maar ook contactinfecties zijn mogelijk, waarbij de virussen via lichaamsafscheidingen op oppervlakken terechtkomen en daar door andere mensen worden opgepikt.

Hoe het virus op het wasgoed terechtkomt

Uit studies blijkt ook dat coronavirus verscheidene dagen besmettelijk blijft op oppervlakken en dat veel infecties onopgemerkt blijven door een asymptomatisch verloop. De combinatie van deze twee zaken verhoogt het risico van contactinfecties aanzienlijk. Oppervlakken worden meestal gereinigd met detergenten die geen ontsmettende werking hebben. Tot 80 procent van alle ziektekiemen, waaronder de coronavirussen, worden op deze manier verwijderd, maar niet geïnactiveerd of gedood. De verwijderde ziektekiemen worden door het schoonmaaktextiel geabsorbeerd en bevinden zich aanvankelijk op de vezels. Daarom moeten in de huidige situatie vooral poetsdoeken veel vaker worden weggegooid en voor specifieke gebieden of personen worden gebruikt. Dit vermindert het risico dat coronavirussen zich naar andere oppervlakken verspreiden.

Desinfectie van wasgoed verhoogt de veiligheid

Om de verspreiding van virussen te voorkomen, moet het textiel zo worden verwerkt dat virussen tijdens de verwerking niet op ander textiel kunnen worden overgebracht en zich tijdens het hergebruik niet op nieuwe oppervlakken kunnen verspreiden. Daartoe zijn er geschikte desinfecterende wasprocedures, ongeacht of het textiel wordt gebruikt omwille van de desinfectiemaatregelen voor oppervlaktes of bij het reinigen. Als verontreinigd textiel wordt gebruikt, valt te verwachten dat de werkzaamheid ervan afneemt, zelfs nadat het is doordrenkt met ontsmettingsmiddelen om oppervlakken te reinigen.
Er zijn twee methoden om wasgoed te ontsmetten: thermisch of chemothermisch. Beide werkwijzes vereisen een vaste wastemperatuur gedurende een bepaalde tijd, de zogenaamde wachttijd, en een bepaalde verhouding tussen wasgoed en wasvloeistof. Bij thermische desinfectie moet gedurende 10 minuten 90 graden, of gedurende 15 minuten 85 graden worden aangehouden. Bij chemothermische desinfectie wordt naast de thermische component ook een desinfecterend wasmiddel gebruikt, waardoor, afhankelijk van het gebruikte product, de wastemperatuur kan worden verlaagd tot meestal 40 graden tot 60 graden.

Reinig microvezeldoeken op de correcte manier

Bovendien worden in de huidige pandemie steeds meer doeken van microvezels gebruikt, die slechts in geringe mate bestand zijn tegen hogere temperaturen. Omdat wascycli van meer dan 70 graden de vezels blijvend kunnen beschadigen, mogen voor de behandeling alleen chemothermische procédés worden gebruikt.
Het welslagen van een betrouwbare desinfectie tijdens het wasprocédé is afhankelijk van het al dan niet nauwkeurig naleven van de relevante parameters inzake temperatuur, wachttijd, vloeistofverhouding en chemicaliëndosering. Zelfs kleine afwijkingen kunnen tot gevolg hebben dat er ziektekiemen op het textiel achterblijven, zelfs nadat het wasprocédé is voltooid, en dat ze tijdens de volgende schoonmaakprocessen worden verspreid over oppervlakken. Tijdens een uitbraak van het coronavirus moet daarom een geregistreerd (bijv. bij het Duits Verbond voor Toegepaste Hygiëne, VAH) desinfectiemiddel met voldoende antivirale werking worden gebruikt.

Ontlast het schoonmaakpersoneel

Het schoonmaakpersoneel kan op veel gebieden worden ontlast bij de behandeling van textiel. Dit begint met de op het object afgestemde programmering van wasprogramma’s en het gebruik van een automatisch doseersysteem voor was- en desinfectiechemicaliën tot en met het automatisch voorweken van het textiel in de machine. Een volautomatisch behandelingsproces wordt pas voltooid door het voorweken van het gereinigde textiel aan het einde van een wascyclus. Tijdens dit proces worden de reinigings- en oppervlakte-desinfectiemiddelen in de wasmachine gespoeld en wordt het textiel net zolang doorweekt, tot een gelijkmatige absorptie van de vloeistof is bereikt. Vervolgens kan het textiel voor gebruik in hermetisch afgesloten opbergdozen worden bewaard. De bewaartijd van het textiel hangt af van het gebruikte middel. Op die manier kan de veiligheid van het proces worden verhoogd en de hygiëne worden verbeterd.

Checklist: Behandeling van textiel
  • Gebruik van professionele wasmachines
  • Desinfectie van het gebruikte schoonmaaktextiel
  • Gebruik van een desinfectieprogramma waarbij de wastemperatuur wordt bereikt en gehandhaafd
  • Gebruik van geregistreerde desinfectiemiddelen (bijv. VAH)
  • Programmering van geschikte wasprogramma’s
  • Automatisering van de voorweekcyclus

© Schneidereit Professional. Alle rechten voorbehouden..